fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

Na današnji dan (23.05.) poginuli su sledeći borci:

R.B. Prezime (otac) ime Poginuo Spisak BORS Link
1Bogdanović (Risto) Zdravko23.05.1992 Ilidža 
2Dragičević (Uroš) Rade23.05.1992 Novo Sarajevo
3Galinac (Blagoje) Slavko23.05.1993 Novo Sarajevo,Ilidža
4Golijanin (Maksim) Borislav23.05.1992 Novo Sarajevo
5Jelovac (Jagoš) Miloje23.05.1992 Novo Sarajevo,Ilidža
6Kondić (Lazar) Branislav23.05.1992 Vogošća
7Lakić (Novica) Rajko23.05.1994 Ilijaš
8Marković (Ratko) Radivije23.05.1992 Novo Sarajevo 
9Milić (Čedomir) Živko23.05.1992 Šekovići 
10Milić (Drago) Branislav23.05.1992 Šekovići 
11Mićić (Zaharije) Želimir23.05.1994 Ilijaš 
12Močević (Živko) Momčilo23.05.1994 Vogošća
13Muzur (Lazar) Velibor23.05.1992 Ilidža 
14Popović (Miladin) Dragoljub23.05.1992 Šekovići 
15Šakotić (Boško) Ljupko23.05.1995 Zvornik 
16Đorđić (Đorđije) Drago23.05.1992 Šekovići 
17Đukić (Svetozar) Borislav23.05.1992 Novo Sarajevo,Ilidža,Pale 
18Đurić (Miroslav) Kosta23.05.1992 Šekovići 
19Čarapić (Rajko) Slavoljub23.05.1992 Goražde 
(*)Napomena: U pregled su uključeni poginuli iz SRK i Drinskog korpusa
ilijas - 100567 - 20.05.2017 : Boris Sirob Srbija - best (0)

20.05. U Zvorniku obilježen dan Ilijaške i ostalih sarajevskih brigada ....


Pismo generala Dragana Josipovića, upučeno organizatorima obilježavanja osnivanja dana Ilijaške i ostalih Sarajevskih brigada VRS.

Pomoz Bog junaci! 


Poštovani moji saborci, braćo i sestre.

Sa setom i ponosom čestitam Vam 25. godišnjicu od osnivanja naše, Ilijaške brigade, brigade heroja. Seta i tuga je za svim našim poginulim i umrlim junacima i ljudima koji su stvarali brigadu.

Bog dušu da im prosti i večna im slava.

Seta i tuga za odbranjenim, a nepravedno oduzetim ognjištima. 
Ponos što sam bio komandant i deo jedne jedinice, koju su krasili ljudi čija je ljubav prema svom narodu, veri i otadžbini dostojna epova naših predaka. To je i bio razlog što je stasala u najelitniju jedinicu VRS, a zauzela je svoje mesto u istoriji srpskog naroda.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
rsk - 100545 - 19.05.2017 : NOMAD Srbija - best (0)

Leva Supoderica


Ne želim da polemišem, ali čisto istine radi pravi naziv je Leva Supoderica.

Pozdrav braći Srbima!
NOMAD
rsk - 100539 - 19.05.2017 : Neba Bak Srbija - best (0)

Vukovar


Malo da pojasnim o mom ratnom učestvovanju. Kao prvo, da se zahvalim Vogošćaninu Pravom na lepim rečima. On je živi svedok mog učestvovanja, moje jedinice na Vogošćanskom ratištu, mada je ovde priča o Vukovaru. Ja stojim iza svojih pisanja kao i uvek, i osim istine mene ništa nije zanimalo.


Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
zaboravljeni - 100535 - 19.05.2017 : Orlovic Trebinje - best (0)

Halilović Ragib, 19.05.1992. godine


Samo jedno pitanje. Da li je porodica Halilović Ragiba koji je poginuo na današnji dan ostvarila sva boračka pravaprava?
rsk - 100481 - 18.05.2017 : Zeljo Poskoci Doboj - best (2)

Pohod na Vukovar


Započeo bih, kao prvo, o broju žrtava na našoj strani. Bilo ih je i previše, tačan broj ne znam a što je i najgore oni koji bi trebali to znati (JNA) u kojo smo tad bili. Zbog čega to govorim? Oni su dali ono najviše, svoj život, bilo bi nepošteno prema njima da se to umanjuje kao i to što se ovdje piše da JNA nije učestvovala, jer da nije bilo JNA Vukovar nikada ne bi bio oslobođen.

Postojale su dvije oprativne grupe: Sjever - Borovo naselje i Jug - Sajmište, gdje smo nastupali mi.

Što se tiče Mitnice, Zenge su je držale od početka do kraja, mi smo se sa Sajmišta jednim djelom naslanjali na nju u djelu Sslavija, desno od kasarne koliko se sjećam.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
rsk - 100449 - 17.05.2017 : Vitez Koja Tamo daleko - best (3)

RE: Vukovar


Ovo je sad malo škakljivo možda ne bih trebao da se mešam, ali moram da napišem svoj utisak. Nešto slično sam primetio i na drugim forumima kad diskutuju ljudi među kojima ima i ljudi koji su direktni učesnici borbi a i onih drugih koji to nisu bili iz bilo kojeg razloga.

Nema nikakve dileme da su direktni učesnici najveća dragocenost svakog foruma pa i ovog našeg, i ja zaista prema tim ljudima imam najveće poštovanje. Ali, najgore su one situacije kad neko od njih zaista napiše neke stvari koje ne stoje i ako se desi da neko krene da ispravlja napisano, često može da dobije onu uzvratnu, "Ma gde si ti to bio da ti meni pričaš?"

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
plemena - 100447 - 17.05.2017 : Igor Stakic Subotica ,srbija - best (0)

Poreklo Mitrovića sa Sokoca


Interesuje me poreklo Mitrovića sa Sokoca, treba mi informacija o njima zbog porodičnog stabla.
razno - 100443 - 16.05.2017 : NOMAD Srbija - best (0)

Mešoviti brakovi


Države nekadašnje SFRJ etnički su sve homogenije, pa su i brakovi takvi, "patuljaste" nacionalne manjine se utapaju u većinskom stanovništvu

Autor: Branislav Radivojša

Vest o to­me da se če­tr­na­e­sto­go­di­šnji Ma­hir Ra­ko­vac iz Sa­ra­je­va kra­jem pro­šle go­di­ne ubio po­sle mal­tre­ti­ra­nja đa­ka iz tur­sko-bo­san­ske ško­le ko­ju je po­ha­đao ne bi bi­la pot­pu­na ako ne bi­smo po­me­nu­li da je ne­sreć­ni de­čak ži­veo u na­ci­o­nal­no me­šo­vi­toj, hr­vat­sko-mu­sli­man­skoj po­ro­di­ci. I da su ga zbog to­ga đa­ci na­zi­va­li ra­znim po­grd­nim ime­ni­ma (Vla­šče, Ka­ra­lo­vro... ). Sam taj ne­sreć­ni do­ga­đaj je i raz­log za pod­se­ća­nje da je Sa­ra­je­vo ne­ka­da bi­lo pre­pu­no na­ci­o­nal­no me­šo­vi­tih bra­ko­va, ali u vre­me ka­da su u ovom gra­du u ve­li­kom pro­cen­tu ži­ve­le tri naj­broj­ni­je na­ci­je u ne­ka­da­šnjoj Ju­go­sla­vi­ji. S tim što su na tre­ćem me­stu, po broj­no­sti, za­pra­vo, bi­li na­ci­o­nal­no neo­pre­de­lje­ni Ju­go­slo­ve­ni. Na­i­me, pre­ma po­pi­su, u Sa­ra­je­vu je 1981. go­di­ne bi­lo 189.000 Mu­sli­ma­na, 133.000 Sr­ba, 76.000 Ju­go­slo­ve­na i 37.000 Hr­va­ta. Ta­da je, pre­ma ne­kim pro­ce­na­ma, sva­ki pe­ti brak u glav­nom gra­du bio me­šo­vit, a da­nas u ce­loj Fe­de­ra­ci­ji BiH od ukup­no za­klju­če­nih bra­ko­va ni sva­ki dva­de­se­ti ni­je me­đu oni­ma raz­li­či­te na­ci­o­nal­no­sti.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
rsk - 100437 - 15.05.2017 : Neba Bak Srbija - best (2)

Vukovar


Mitnica, naše odredište odakle idemo u bitku. Desilo mi se dva puta, kao što verujem da se svakom može da se desi, konačno strah, nije, nesto tu oko toga. Nisam išao jednog jutra, jednostavno mi se nije dalo, nisam smeo, nisam bio dovoljno hrabar tog jutra, šta li ga znam šta me je obuzelo.

Nekoliko sati nakon toga nam je javljeno da imamo gubitke. Među njima je bio i moj dobar prijatelj, Žika, srećom samo ranjen u nogu i poslat za Beograd. Naš glavno-komandujući za sve dobrovoljce, vojvoda Bane Vakić, dolazi sa naredbom o pregrupisavanju, opremanju i polasku da pojačamo liniju.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
prepiska - 100435 - 15.05.2017 : Neba Bak Srbija - best (4)

Vukovar: Za Nomada
Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
rat_teslic - 100423 - 14.05.2017 : Mrki Delic Vitkovci - best (0)

Poklani srpski vojnici na Kužnom groblju


Podrav svim učesnicima ove stranice! Ima li neko iz Tešnja ko je bio na Kužnom groblju '93. godine kada su oni majmuni poklali onu trojicu što su nosili hranu. Interesuje me da li je bilo mudžahedina jer sam uvjeren da to ne bi uradio ni jedan Tešnjak. Za to moraš biti drogirana ili bolesna budala. Interesantno je da niko od domaćih na to nije reagovao.
rsk - 100415 - 13.05.2017 : Vogošćanin Pravi VogoŠ'a - best (0)

RE: Oslobođenje Vukovara


Kod nas se kaže za nekoga ko traži dlaku u jajetu da rđavom k.... i dlake smetaju. Zašto to kažem? Kao prvo, poznajem Nebu Bak i neke od te njegovih ratnih drugova, pa mogu da potvrdim da je to bila jedna od najboljih jedinica satstavljena od dobrovoljaca iz Srbije, koji su dolazili u Vogošću tokom rata.

Po njegovom pisanju sam primjetio da je zaboravio kako se koja čuka oko Vogošće zove i da je pobrkao nazive. Nikada ga nisam ispravio, jer sam siguran da ni tada ne bi zapamtio naziv nekog sela ili brda. A i kako bi zapamtio kad te nazive više od 90% ljudi koji su odrasli na tim prostorima su prvi put za njih čuli. Ako mi domorodci znamo bolje te nazive, ne znači da treba one koji to ne znaju omalovažavamo i ponižavamo svojim komentarima! Zato Neba Bek samo ti piši, ima nas dovoljno koji smo odlično razumili tvoj tekst o borbama u Vukovaru.
rsk - 100411 - 13.05.2017 : Razvigor Srbija - best (0)

Oslobodjenje Vukovara 1991.


Za Nebu Baka,

hvala puno brate na ovom tekstu i na nekim potvrdama mojih navoda. Inače, najviše cenim od svih ratnika dobrovoljce poput tebe, koji su trčali na sve strane gde je Srpstvo bilo ugroženo. Najiskrenije. Malo je ljudi koji su prošli i Vukovar i Sarajevo.

Ti možeš sa tim stažom iz Vukovara da napišeš jednu omanju knjigu. Da li si se borio na Sajmištu? Mene interesuje kako su izgledale te borbe po ulicama, pošto nije bilo klasičnog utvrđenog fronata kao u Sarajevu ili Mostaru, nego se linija razdvajanja par puta dnevno menjala. Išli su naši napadi pa njihovi kontranapadi. Oni su na ugrožene tačke slali iz celog Vukovara svoje intervetne grupe, sastavljene uglavnom od hrabrijih ustaša, mahom Hercegovaca ili domaćih naseljenika iz Hercegovine. To su im bez sumnje bili najbolji borci.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
zaboravljeni - 100409 - 13.05.2017 : Siki Breza - best (2)

Tomislav Tomo Simić


Na današnji dan je ubijen Tomislav Tomo Simić. Bio je četiri godine stariji od mene. Poznavao sam mu sva tri brata. Boro se uglavnom družio sa muslimanima. Njegov najmlađ brat je bio moje godište. Tomu je na prevaru ubio jedan snajperista iz Breze. Znam ko je taj bio.
rsk - 100407 - 12.05.2017 : NOMAD Srbija - best (2)

Svašta ti napisa...


Ne znaš prijatelju kada si krenuo, SRS Vračar odavno ne postoji, ne znaš prijatelju u koju si kasarnu u BG-U otišao, kako je moguće da si se smestio na Mitnici kada su ujaci držali tu Mitnicu do poslednjeg trena, čak su koristili i kanalizaciju za pregrupisavanje i kontrolu borbenih zona, 4 borca na Mitnici spada u domen naučne fantastike, pominješ kukuruzna polja koja složićeš se nisu bila ni blizu Mitnice, ostrvio si se na JNA, i kao oni su bili u pozadini, a ti hrabri radikal u jurišu, zašto si prijatelju unapredio pukovnika Šljivančanina u generala, a kada je došao u Vukovar, Šljivančanin je bio major po činu, au radikalu jedan šta napisa... gomila praznih fraza, nemoj da se ljutiš, tako ispada kada se pročita šta si napisao.
rat_zavidovici - 100406 - 12.05.2017 : Drago Sarac Podsijelovo - best (0)

Podsijelovo 01.06.1994


Ima li i jedan pošteni borac tkz. Armije BiH koji je učestovao u napadu na Podsijelovo 01. 06. 94. godine? Tada je još uvijek Podsjelovo pa do rijeke krivaje liniju držala Vučijačka brigada. Da li bi on mogao da kaže istinu o tim napadima i njihovim gubicima? Napad je trajao oko 7 dana, Vukovi se nisu ni milimetra pomakeli, mada je bilo gubitaka. Tada se dešava neko čudo - odjednom dolazi do premještaja Vučijačke brigada, a na položaje dolazi Laktaška brigada. Nakon par dana dolazi do pucanja linije.
rsk - 100397 - 11.05.2017 : Neba Bak Srbija - best (4)

Borbe za Vukovar


Pozdrav draga moja braćo. Evo da se javim na molbu Razvigora i da napišem i ja koju reč o Vukovaru jer sam direktni učesnik od početka borbi pa sve do samog oslobođenja istog.

Ne znam tačno kog smo datuma krenuli iz Beograda, imam to u spisima, ali ne kod sebe. Ispred Radikalne stranke na Vračaru, bilo je postrojavanje. Krenuli smo u neku od beogradskih kasarni, ne znam tačno koja, po opremu. Autobusima smo krenuli u popodnevnim časovima. Po stizanju na odredište, negde kod Šida, smo odseli u nekoj šumi, u nekom malom hotelu, da prenoćimo. Postavljene su straže i svako je od nas po grupama odradio po svojih dva sata u toku noći.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
ilijas - 100395 - 11.05.2017 : - best (2)

RE: Stradanje Srba u Brezi


Stvarno je genijalna ova ideja da ne treba dizati spomenike Srbima kad su to samo Srbi i to su im uradili neki fanatici. To nije ništa! Malo ih pobismo u Brezi, malo Grahovište, Sarajevo, Srebenica, Bratunac, dole Mostar, čitava Zapadna Krajina, sve čisti srpski gradovi, Sijakovci i čitava Posavina, Hrvatska...

Zbog muslimana koji razmišljaju ovako najbolje je da ostanemo samo komšije! A stvarno ne znam kako su muslimani prosli u Banja Luci? U onosu na Srbe u Sarajevu...
oglasi - 100394 - 11.05.2017 : Pedja Borovina Sokolac - best (0)

Prodajem plac na Sokolcu


Prodajem plac na Sokolcu površine 466 m2. Plac se nalazi u ulici Milanka Vitomira br. 13. Zemljište je pogodno za izgradnju kuće ili vikendice. Plac je uknjižen i nalazi se nekoliko stotina metara od glavnog puta koji prolazi kroz Sokolac. Plac prodaje vlasnik zemljišta, a cena je 13 KM/m2. Zainteresovani plac mogu pogledati svakog dana od 08-20h.

Informacije na tel. 00381648345855
e-mail: borovinapreŽorion.rs
ilijas - 100391 - 10.05.2017 : Vogoscanin Pravi Vogosca - best (1)

RE: Stradanje Srba u Brezi


Siki Breza,

molim te da mi odgovoris na jedno pitanje, ali budi iskren. Koju si funkciju obavljao u ratu pa možeš da potvrdiš da nije bilo zločina ni maltretiranja Srba u Brezi?
rusija - 100389 - 09.05.2017 : NOMAD Srbija - best (1)

Doći će jednog dana


Nisam Rusofil, ne volim fašizam, nisam levičar, ne raspravljam svetsku politiku, uvek sam na strani slabijih, ne volim da se laktam... Da skratim, jednoga dana doći će čista i pravedna sila sa istoka i OPET će pobediti (današnji) fašizam, možda i neću dočekati, ali ONI će doći sigurno i spraće ulice vodom da odagnaju smrad fašizma... doći će... moraju doći u ime duša pravednika koji stradaše!!!Večna slava dušama pravednika koji stradaše u borbi protiv zla!

NOMAD
oglasi - 100387 - 09.05.2017 : Pedja Borovina Sokolac - best (1)

Prodajem plac na Sokocu


Prodajem plac na Sokocu površine 466 m2. Plac se nalazi u ulici Milanka Vitomira. Cena je 14 KM/m2, plac je uknjižen, vlasnik.

Informacije na telefon 00381648345855.
prepiska - 100383 - 08.05.2017 : Filip Nikolic Bijeljina - best (1)

Slike


Mogu li negdje naći slike u uniformama Lune, Urka, Bate? Hvala.
groblje_bratunac - 100381 - 08.05.2017 : Sanja BG - best (1)

Poginuli Srbi iz Srebrenice


Nadam se da će neko postaviti i slike boraca iz Srebrenice. Imate dosta fotografija na Fejs profilu i stranici gospodina Aleksandra Dorina. Tu ima slika poginulih civila, ali i boraca iz Srebrenice.

Takođe, čini mi se da se na vašem spisku boraca nalaze i ljudi koji su poginuli kao civili. Rada Gvozdenović je imala 19 godina kad su je ubili muslimani u Zagonima, njen brat je više puta na TV pričao da je bila civil. Zatim, Gordana Sekulić je ubijena na mostu u Skelanima u kolima dok je sa dvoje maloletne dece bežala u Bajnu Baštu. Ubili su je Naserovi vojnici snajperom, bila je civil. Radenka Jovanović je ubijena kao civilna žrtva rata, imala je 18 godina kada je ubijena u Bjelovcu, zajedno sa 82-godišnjom bakom Zlatom.
ilijas - 100375 - 07.05.2017 : Siki Breza Breza - best (3)

RE: Stradanje Srba u Brezi


Prvo da odgovorim Veri iz Breze. Zašto bi se podizao spomenik za tu ženu i njenu djecu koju su ubili neki fanatici. Koliko ja znam, u Brezi nije bilo ratnih zločina niti progona srpskog stanovništva. Srbi, kojih je pred rat na teritoriji Opštine Breza bilo oko 2000, su živjeli kao bubreg u loju. Na svim, iole važnijim funkcijama su bili Srbi, iako je muslimanskog stanovništva procentualno bilo oko 75%. Ako treba navešću vam i imenom i prezimenom koje su sve funkcije obavljali. Vječiti načelnik stanice milicije komandir Đuro, krimi inspektori Simo i Vaso... Od ovog prvog sin Goran Lugonja je sa mnom završio osnovnu školu i gimnaziju.
srk - 100371 - 07.05.2017 : Razvigor Srbija - best (6)

Jurišnici Sarajevsko-romanijskog korpusa


U potpunosti se slažem sa onim što kažu Vuk i Vogošćanin Pravi, ali sam ja i napomenuo da ću izneti samo neke akcije jedinica koje su i zvanično bile specijalne.

Sve jurišne (intervetne) jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa su bile izuzetnog kvaliteta. SRK je ukupno imao oko 700 jurišnika i to su sve bili birani borci, izuzetno sposobni, prekaljeni ratnici.

Teško je nabrojati sve njihove akcije tokom nekih 45 dana te mulimanske ofanzive, jer je tih akcija bilo na stotine i svaka je imala veliku vrednost. Te jedinice nisu imale pravo na grešku i svaka je besprekorno odrađivala svoje zadatke, jer su svi borci znali da se vodi borba na život i smrt.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
ilijas - 100369 - 07.05.2017 : Vera Iz Breze - best (3)

Stradanje Srba u Brezi


Tamo gdje su muslimani bili većina Srbima nije bilo života... U maju 1992. je počeo progon Srba iz Breze, mnogi su odvedeni u logore gdje su mučeni i ubijani. U naselju Branjevac u maju 1992. muslimanski vojnici su masakrirali Slađanu Adžić i njeno dvoje djece - bebe od 18 mjeseci. Opljačkali kuću, njih mučili pa ubili i spalili kuću... a oca njihovog još prije odveli u logor gdje su ga mučili. Niko to i ne pominje, ne žele ni spomenik da podignu nevinim civilima koje su pobili a traže za svoje spomenike i slično.
prepiska - 100367 - 06.05.2017 : Dexon Max Banja Luka - best (0)

RE: Droca Tane


Zahvaljujem se Bojanu iz Bijeljine na odgovoru. Vjerovatno je to moj Droca Tane. Odslužili smo JNA početkom februara 1992. godine. Šta je prokleti rat i zla sudbina da je poslije par mijesci poginuo, a imao je samo 20 godina.

Neka mu je laka zemlja. Volio bi stupiti u kontakt sa njemu nekim bliskim. Da li neko zna gdje je sahranjen i kako je poginuo?
rsk - 100365 - 06.05.2017 : Vitez Koja Tamo daleko - best (1)

Knjiga jednog hrvatskog vojnika o Vukovaru


Teško to ide sa naše strane, slabo se ko odlučuje da piše o tome. Želji svaka čast i kapa dole za sve što je preživeo i što je odlučio da to podeli sa nama.

Nažalost, čitav taj Vukovar se završio jednim događajem koji je na kraju doveo do toga da se sve ostalo baci u drugi plan, možda se ljudi jednostavno boje da pišu. Međutim, nije mi jasno kako je moguće da niko od istoričara, novinara ili bilo kojih drugih učenih ljudi nema nikakvu ambiciju da se pozabavi tom temom i razbije tu propagandu koja je toliko očigledna da je postala i degutantna?

Slažem se sa većinom što si napisao, osim procene od 600 poginulih na Vukovaru koju si naveo. Mislim da je bilo mnogo manje i da taj broj od 600 više odgovara za celu tu Sremsko-baranjasku oblast. U jednom od narednih postova ću objasniti zašto to mislim.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
srbi_prije_6v - 100363 - 06.05.2017 : Мihailo Danilovic Majur, Šabac - best (1)

Intervju: Istoričar Radovan Damjanović


srbi_prije_6v - 100361 - 06.05.2017 : Мihailo Danilovic Majur, Šabac - best (0)

Velimir Marković: Srpski Olimp i mitologija


srbi_prije_6v - 100359 - 06.05.2017 : Мihailo Danilovic Majur,sabac - best (1)

Akademik, filolog i književnik Ranka Kuić: O keltskoj poeziji


plemena - 100357 - 05.05.2017 : Vladimir Vuksanovic Svedska - best (0)

Poreklo glasinačkih Vuksanovića - Belovića


Mi, nekoliko rođaka porodice Vuksanović sa Glasinca, već više godina istražujemo naše korene. Zahvalni smo za bilo koju dodatnu informaciju.

Znamo sledeće:

U knjizi "Glasinac", napisana 1930-ih godina, Milenko S. Filipović, pisš:

 • "Vuksanovići su starinom iz neke Brezne u Hercegovini (od Nikšića). Doselio je pre 90-100 godina Joksim, ded Alimpija-Mališe, koji ima 70 godina. Bili su ranije u Baltićima. Znaju da ih je jedan deo ostao u Breznoj, a neki su odavde otišli u Srbiju. Zovu ih Belovićima, jer je Joksimov sin Mitar imao nadimak Bele. Od Vuksanovića su i Mrdovići u selu, prozvani tako po dedu koji je imao nadimak Mrdo."

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
 • dogadjaji - 100355 - 04.05.2017 : NOMAD Srbija - best (0)

  Sokolac: Policija na sednicama


  S. MIŠLjENOVIĆ - 29. april 2017.

  Zasedanja SO Sokolac poslednjih meseci postala dramatična, zbog čega će ih ubuduće obezbeđivati policija. Svađe i žučne rasprave prete da prerastu u nešto opasnije.

  SOKOLAC - Zbog čestih svađa i žučnih rasprava koje prete da prerastu u nešto više, ubuduće će sednice SO Sokolac obezbeđivati policija - kaže, za "Novosti", načelnik opštine Milovan Cicko Bjelica.

  Zategnuto je bilo i na sednici Skupštine opštine u četvrtak 27. aprila, kada je Bojana Marković iz DNS smenjena sa čela Skupštine a za novog predsednika izabran doskorašnji odbornik SDS Ljubomir Erić, koji je 1. aprila ove godine prešao u DNS. I dok su ovu odluku podržali koalicioni partneri u Skupštini koji i čine većinu, DNS, SDS i PDP, ona je najviše zasmetala Mirku Čoloviću, odborniku SNSD i predsedniku OD SNSD Sokolac.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  gorazde - 100354 - 04.05.2017 : Bojan Bijeljina - best (0)

  RE: Tane Droca


  Odgovor za ovog gospodina. Tane Droca je kao vojnik poginuo prvih mjeseci rata u Goraždu. Sigurno ima ljudi koji znaju i detalje. Pozdrav.

  RE: Tane Droca  Iz baze podataka ovog portala: Droca (Milosav) Tane je rođen 12.03.1972. godine u Goraždu, a poginuo je 23.07.1992. godine u Mesićima kod Rogatice.
  politika_srebrenica - 100353 - 04.05.2017 : NOMAD Srbija - best (0)

  Nova skupštinska većina u Srebrenici bez Dodikovog SNSD-a


  Banjaluka - Nije dugo trebalo da se poljulja srpsko jedinstvo u Srebrenici, gde je šest meseci posle lokalnih izbora iznenada promenjena skupštinska većina.

  U dosadašnjoj većini u lokalnom parlamentu učestvovali su prvobitno predstavnici oba politička bloka - Dodikovog SNSD-a i Govedaričinog SDS-a, uz deo bošnjačkih odbornika - ali se većina postepeno osipala.

  U oktobru prošle godine za načelnika opštine je izabran Mladen Grujičić, kao zajednički kandidat svih srpskih partija. Novu većinu, od pre neki dan, čini četiri odbornika Izetbegovićeve SDA, jedan odbornik Stranke za BiH, dva iz SDS-a, po jedan iz Srpske radikalne stranke, Partije demokratskog progresa (PDP) i Prosperiteta za Srebrenicu, te bivši odbornik SDP-a Zulfo Salihović. Tačnije, šest odbornika iz bošnjačkih partija i pet iz srpskih.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  oglasi - 100351 - 04.05.2017 : Mladena Djeric Sokolac - best (0)

  Pranje i održavanje suđa i čuvar


  Javljam se ovim putem u vezi posla. Rođena sam u Sokocu. Završila sam Srednju mašinsku školu a dečko drvni smjer. Vrjedni smo i pošteni u poslu.
  politika_srbija - 100343 - 02.05.2017 : NOMAD Srbija - best (2)

  Zoran Đinđić: Ko me je ubio?


  Pogledajte ovaj video više puta, ako nekom nije jasno šta nam se desilo...

  bihac - 100341 - 02.05.2017 : Sasa Kovac Novi Sad - best (2)

  Prekrajanje istorije od strane Hrvata i muslimana


  Slažem se! Mrtva je trka između hrvata i muslimana o stvaranju lažnih mitova o njihovim velikim pobjedama, jer oni nemaju tako bogatu istoriju kao što je to slučaj kod Srba. Primjera radi, Hrvati prave lažni mit o Vukovaru a muslimani o pobedi Breza '94. Zato ja kažem da im ni holivudski filmovi nisu ravni. Zločinci su prikazani kao večite žrtve a žrtve kao zločinci. Zapad i moćne medijske kuće su Srbima krojili sudbinu. Lep pozdrav!
  boro_radic - 100339 - 01.05.2017 : Vera - best (0)

  O Bori Radiću, njegovoj kući, mjestu pogibije


  Pozdrav svima na stranici. Hoću samo da ispravim nekoliko stvari, koje se pominju na ovom mjestu.

  Kao prvo, objavili ste sliku kuće Bore Radića, što nije tačno. Njegova kuća ne postoji.

  Kao drugo, nije to groblje, lično sam bila sa Igorom na groblju.

  Kao treće, Boro je poginuo kod mosta, a ne gdje ste vi to objavili. Lično sam bila na tom mjestu.

  RE: O Bori Radiću, njegovoj kući, mjestu pogibije...  Vera,

  fotografiju o kojoj ti govoriš sam lično ja objavio. U toj kući su Boro i Zehra živjeli u toku rata, a sa njima i Igor. U to sam siguran, mada neko treba da potvrdi da li je ta kuća do rata bila Borino vlasništvo. Pored toga, ispod fotografije sam jasno napisao da se desno pored te kuće nekada nalazila Borina stara porodična kuća koja je srušena.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  rsk - 100337 - 30.04.2017 : Razvigor Srbija - best (1)

  Oslobođenje Vukovara 1991. godine


  Sa posebnim zanimanjem sam pročitao tekst o borbama u Vukovaru koji je napisao Željo Poskoči. Kad pogledamo, od oslobođenja Vukovara je prošlo 26 godina. Već previše vremena, a o tome nemamo ni jednu ozbiljniju knjigu, a ni neki dokumentarni film.

  Sa druge strane, Hrvati o tome prave svoj nacionalni mit, pošto nemaju neki stariji, koji bi trebao da im bude osnov njihove nacije. Napisali su na desetine knjiga i snimili nekoliko dokumantarnih serija. Treba napomenuti da oni svesno i namerno lažu da bi mogli da zasnuju taj mit o "slavnoj epopeiji Vukovara". Izmišljaju ogromne cifre, govore da je Vukovar napadalo čak 80. 000 vojnika JNA, a napadalo ga je svega 7000 i skoro polovina od tih vojnika nisu bili Srbi. Tvrde da je poginulo čak 15.000 Srba, a poginulo ih je negde oko 600.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  deblokada - 100335 - 30.04.2017 : Razvigor Srbija - best (5)

  Amerikanci su odbranili Sarajevo


  Već decenijama slušamo muslimanske bajke i laži kako su oni odbranili Sarajevo svojim velikim junaštvom, iako goloruki protiv hiljadu tenkova i topova.

  Naravno, kao i sve sto oni govore, i ovo je velika laž. Šta govore činjenice? Delovi Sarajeva pod muslimanskom kontrolom već u maju 1992. bili su obruču srpskih snaga.

  Šta je ostalo neprijatelju koji se našao opkoljen?
  Ili da se probije obruč ili da se preda usled nedostatka hrane i municije, koja bi im svakako brzo nestala.

  Dakle, najkasnije do početka decembra 1992. muslimani iz Sarajeva su morali da se predaju ili da svi pomru od gladi i zime.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  deblokada - 100333 - 29.04.2017 : Vogošćanin Pravi VogoŠ'a - best (2)

  RE: Srpski specijalci


  Moram da na Razvigorov tekst dodam da je muslimanska analiza prilično tačna, i da smo baš tim brzim intervencijama sa manjim jedinicam blokirali i povratili izgubljenje teritorije.

  Ono što u Razvigoromvom tekstu nedostaje, to su jedinice koje su u sadejstvi sa srpskim specijalcima vratili izgubljene teritorije, a neke teritorije su vraćene i bez učešća srpskih specijalaca.

  Tako da se zna da je:

  1. ČVP 3. sarajevske brigade, to jest da su borbeni vodi i saobračajni vod sa oko 30 ljudi u sadejstvu sa 9-tim odredom sa Ilidže, povratili putnu komunikaciju Semizovac-Srednje i neprijatelja potisnuli na polazni položaj.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  boro_radic - 100331 - 29.04.2017 : Vogošćanin Pravi VogoŠ'a - best (3)

  Ko je bio Boro Radić


  Još kao mali dječak, u vrijeme dok sam se igrao isključivo u kvartu u kojem sam živio, jer djeci roditelji nisu dozvoljavali da se udaljavaju od svojih zgrada, čuo sam za ime Bore Radića. Pričalo se o nekom momku iz Radić Potoka, koji je volio borilačke sportove i trenirao mnoge od njih. Bavio se rvanjem i boksom, a na kraju završio kao karatista. Pričalo se da je u svaki od ovih sportova bio veoma uspješan, ali da ga je ljubav prema karateu odvukla u tom smijeru. Uz put se govorilo i to da se mimo borilačkog sporta veoma uspješno bavio atletskom gimnastikom, kako se u to vrijeme na našim prostorima zvao bodi-bilding.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  deblokada - 100329 - 29.04.2017 : Vuk Gradinski Nišići - best (0)

  (Ne)Zaboravljeni


  U svome postu broj 100323 uvaženi "Razvigor" pomenuo je jedinice koje su izvojevale odlučujuće pobjede nad neprijateljem u junu i julu 1995. godine, ali kao i svako ko "nije tu bio a mnogo čitao" izostavlja neke, ne manje bitne ali medijski neobuhvaćene i nereklamisane i kao takve zaboravu podložne a herojske jedinice.

  Ovdje ću samo nabrojati gore nepomenute, a ne manje zaslužne, jedinice koje u tom vremenu na Nišićkoj visoravni zaustaviše, razbiše i oduvaše najžešću ratnu ofanzivu neprijatelja i strateški bitnu za spas Srpskog Sarajeva, visoravan odbraniše:

 • Izviđačko- diverzantska četa Prve romanijske brigade,

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
 • rat_sekovici - 100327 - 28.04.2017 : Mlad Borac Beograd - best (0)

  Dole, Tovice, Klještani


  Da li bih neko mogao da mi kaže nešto u vezi vođenja borbi u rejonu sela Dole, Tovice, Klještani?
  deblokada - 100323 - 28.04.2017 : Razvigor Srbija - best (7)

  Srpski specijalci


  Čitao sam u jednoj analizi Generalštaba Armije BiH zašto je propala njihova ofanziva u junu i julu 1995. na Srpsko Sarajevo. Analiza je pisana za zatvoreni krug ljudi, jer je još rat, tako da je dosta objektivno napisana. Između ostalog, jedan od najbitnijih razloga su sprpske specijalne jedinice za koje kažu da su male, ali jako pokretljive i efikasne.

  Te male, ali efikasne srpske specijalne jedinice su imale odlučujuću ulogu u slamanju muslimanske ofanzive. Posebno su se istakli 1. i 9. odred Specijalne policije i Beli vukovi. Oni su u krtičnim trenucima zadali presudne udarce neprijatelju.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  prepiska - 100321 - 28.04.2017 : Dexon Max Banja Luka - best (0)

  Za Milana Markovića Gorazde


  Ok hvala ti Milane na odgovoru pozzz
  plemena - 100317 - 28.04.2017 : Sava s. Djurdjevic Simańovci - best (0)

  Poreklo prezimena Đurđević


  Pozdrav,

  interesuje me poreklo prezimena Đurđević iz Šimanovaca. Podaci su mi potrebni za štampanje porodičnog stabla.
  gorazde - 100315 - 27.04.2017 : Milan Marković Gorazde - best (0)

  RE: Leva i desna obala Drine od 04. maja do septembra


  Nisam ga poznavao mislim da je on bio na levoj strani i bio je mlađi od mene. Kod nas na desnoj strani je bio Tane ali iz Bara, našeg naselja na desnoj obali Drine. Kuća mu je bila iznad Pejkine kuće u Barama, ko je iz tog kraja zna o čemu pišem!

  Eto što ti je život! Sledeće nedelje je 04. maj 2017. godine, godišnjica početka nesretnog rata za Srbe iz Goražda.

  Pozdrav!
  politika_srbija - 100311 - 26.04.2017 : NOMAD Srbija - best (0)

  Zašto?


  Željko .. . imate li realno objašnjenje?
  Željko zašto ste u postu broj 100299 koji sam poslao 24. 4. 2017. pod naslovom Debakl, a Vi dodali Voje Šešelja u poslednjem pasusu koji sam ja napisao, svako Č ste pretvoriili u Ć, a garantujem da tako nisam napisao da je u svakoj reči..

  RE: Zašto  Nomad,

  ne misliš valjda da sam to ja namjerno uradio? Problem nije ni tvoj, već je tehničke prirode. Kod jako dugih tekstova to se dešava jer imam neku grešku u JavaScript koji tako radi. Tekstove tada popravljam ručno, ponekad mi izmakne, kao u tvom slučaju. Sporni tekst sam već popravio... Inače, pravi problem je sa mojim serverom koji ne voli neka naša slova, posebno "ć" i 'ž' koje ja sa JavaScript prepravljam u "kvačice" i apostrofe. Ukoliko u tekstu imaš više od 100 pojavljivanja tog slova, JavaScript prestaje da radi.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje

  Idi na stranu - |1|2|